Documentary Ukrajina - svedectvo viery

Watch
Ukrajina - svedectvo viery
online

This show is currently not available for goNET TV. However, try playing thousands of other shows, movies, series, fairy tales online, plus 128 Czech and foreign TV Stations live and 30 days catch-up. Try Lepší.TV for 1 Kč per month without commitment. Lepší.TV brings you the longest archive and online live streaming. For maximum viewing comfort, you can use digital functions such as recording or pause. Get your Lepší.TV today for just 1 Kč !

Program information

Radosť nad získaním nezávislosti Ukrajiny zatienila stagnácia, chudoba, opustenosť a beznádej. Napriek tomu mnohí mladí ľudia opäť nachádzajú povolanie zasvätiť svoj život Bohu v službe núdznym. Sestry pomáhajú nielen ľuďom v núdzi, ale aj utečencom.

Genre: Religious
  Czech Republic Czech Republic   Slovakia Slovakia   Poland Poland   Croatia Croatia