Watch movie
Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva
online

Film Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva
  Trailer for movie Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva Trailer
Watch movieAsterix a Obelix ve službách jejího veličenstva online . Order Lepší.TV and watch 1413 movies over the Internet on your TV or computer and 133 television stations with up to 30 days of archive and unlimited uploads. Have fun with goNET TV already in199 Kč!

Movie information

Pod vedením Julia Caesara napadly proslulé římské legie Británii. Jedné malé vesničce se však daří statečně odolávat, ale každým dnem je slabší a slabší. Britská královna proto vyslala svého věrného důstojníka Anticlimaxe, aby vyhledal pomoc u Galů v druhé malinké vesničce ve Francii vyhlášené svým důmyslným bojem proti Římanům. Když Anticlimax popsal zoufalou situaci svých lidí, Galové mu darovali barel svého kouzelného lektvaru a Astérix a Obélix jsou pověřeni doprovodit ho domů. Jakmile dorazí do Británie, Anticlimax jim představí místní zvyky ve vší parádě a všichni to pořádně roztočí! Vytočený Caesar se však rozhodne naverbovat Normanďany, hrůzu nahánějící bojovníky Severu, aby jednou provždy skoncovali s Brity. Jenže Normanďani touží po jediném - zažít strach. A to protože někde zaslechli přísloví:

Directed by: Laurent Tirard
Starring: Gérard Depardieu (Obélix), Edouard Baer (Astérix), Guillaume Gallienne (Jolitorax), Vincent Lacoste (Goudurix), Valérie Lemercier (Miss Macintosh), Fabrice Luchini (Jules César)
Country: France, Spain, Italy, Hungary
Year: 2012
Score: 55 %
  Czech Republic Czech Republic   Slovakia Slovakia   Poland Poland   Croatia Croatia