Watch Médium online

Watch Médium online , discover the beauties of nature, or explore history with goNET TV. Try Lepší.TV for 1 Kč per month without commitment. Subscribe to Lepší.TV and enjoy 125 TV Stations with unlimited recordings or 30 day playback and 1000 titles video library included!
Documentary Médium
  Watch Médium online and 125 stations in 1 Kč
Description:
Adam Relácia zameraná na spojenie sa s iným svetom. Médium je spojovník medzi týmto svetom a svetom za jeho hranicami. Médium má schopnosť napojiť sa do duchovného sveta a prijímať a odovzdávať správy.
Watch on:
TV8 TV8 Library and all videos of TV8 TV shows online

List of episodes

Discover a new dimension of watching TV. With Lepší.TV , you can watch 125 online TV channels live or up to 30 days retroactively.
  Czech Republic Czech Republic   Slovakia Slovakia   Poland Poland   Croatia Croatia