Film Psohlavci

Watch movie
Psohlavci
online

This show is currently not available for goNET TV. However, try playing thousands of other shows, movies, series, fairy tales online, plus 136 Czech and foreign TV Stations live and 30 days catch-up. Lepší.TV brings you the longest archive and online live streaming. For maximum viewing comfort, you can use digital functions such as recording or pause. Get your Lepší.TV today for just 199 Kč !

Movie information

Barevný film podle stejnojmenného románu Aloise Jiráska zpracovává známou historii vzpoury statečných Chodů, vedených Janem Sladkým Kozinou a Matějem Přibkem, proti násilnickému tyranství cizáckého šlechtice Wolfa Maxmiliána Lamingena z Albenreuthu, který je v Jiráskově předloze uváděn jako Lamminger, lidově zvaný Lomikar. Tento bavorský šlechtic v letech 1621 a 1630 obdržel chodské vsi a doposud svobodní Chodové pak byli v roce 1668 prohlášeni za poddané, což mezi nimi vzbudilo velkou nevoli.

Genre: Drama, Historical
Directed by: Martin Fric
Starring: Vladimír Ráz (Jan Sladký-Kozina), Jana Dítetová (Hancí), Jarmila Kurandová (Mother), Zdeněk Stepánek, František Kovárík (Krystof Hrubý), Ladislav Pesek (Rehurek)
Screenplay: Martin Fric
Country: Československo
Year: 1955
Score: 54 %
  Czech Republic Czech Republic   Slovakia Slovakia   Poland Poland   Croatia Croatia