Film The Station Agent

Watch movie
The Station Agent
online

This show is currently not available for goNET TV. However, try playing thousands of other shows, movies, series, fairy tales online, plus 135 Czech and foreign TV Stations live and 30 days catch-up. Lepší.TV brings you the longest archive and online live streaming. For maximum viewing comfort, you can use digital functions such as recording or pause. Get your Lepší.TV today for just 199 Kč !

Movie information

Povolání z titulu filmu odkazuje k ranému období americké železnice a kdysi patřilo přednostovi stanice a výpravčímu v jedné osobě, jenž zároveň provozoval v téže budově i obchod či holičství.

Genre: Drama, Comedy
Directed by: Thomas McCarthy
Starring: Peter Dinklage (Finbar McBride), Paul Benjamin (Henry Styles), Jase Blankfort (Zákazník), Paula Garcés (Pokladník), Josh Pais (Carl), Richard Kind (Louis Tiboni)
Screenplay: Thomas McCarthy
Country: USA
Year: 2003
Score: 77 %
  Czech Republic Czech Republic   Slovakia Slovakia   Poland Poland   Croatia Croatia