Watch
V politike
online

V politike
Follow V politike online . Lepší.TV brings you the latest news, news and current affairs online, whenever you have time. Subscribe to Lepší.TV and get a 133 TV Stations , including unlimited recordings, a video library and views up to 30 days catch-up. Discover the world of goNET TV from 199 Kč per month!

Program information

Relácia vám prináša prehľad najdôležitejších tém, ktoré sa udiali na našej politickej scéne. Tu žiadame politikov o jasné odpovede, konfrontujeme ich sľuby

Genre: Politics

List of episodes

V politike 16.01.2022 - watch
  Czech Republic Czech Republic   Slovakia Slovakia   Poland Poland   Croatia Croatia